kihua logo mitsubishi logo
  | | |  
 
 

 
ZKB-B-909形

(额定电压DC24V)
型号
定格扭距
(Nm)
线圈(75℃)
惯性
(kgcm2)
許  容
回转速度
(r/min)
质量
(kg)
電 流
(A)
電 力
(W)
時定数
(S)
入力侧
出力侧
ZKB-1.2B4-909 12 1.4 34 0.10 4.50×10-4 1800 17.5 20
ZKB-5B4-909 50 2.8 67 0.11 5.25×10-3 1800 30 55
ZKB-10B2-909 100 3.6 86 0.21 1.85×10-2 1800 70 105
ZKB-20B2-909 200 3.8 91 0.30 5.75×10-2 1800 105 160

 

 


 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 | 品牌列表 | 关于我们 | 联系我们 |